بهداشت حرفه ای

 

بهداشت حرفه ای از جمله‌ با ارزشترین‌ دارائی های‌ افراد جوامع‌ و کشورها است‌ که‌ بعنوان‌ یک‌ استراتژی‌ با اهمیت‌ نه ‌تنها سلامتی‌ شاغلین‌ رادرنظر می‌گیرد بلکه‌ تاثیر مثبت‌ و قابل‌ ملاحظه‌ای‌ دربهره‌وری‌ و کیفیت‌ محصولات‌، انگیزش‌ کار، رضایت‌ شغلی‌ و کیفیت‌ کل‌ زندگی‌ افراد جامعه‌ دارد.

بهداشت حرفه ای

 

تلاش در بهداشت حرفه ایی؛

 

 در بهداشت‌ حرفه‌ای‌ همه‌ مسایل‌ بهداشتی – پزشکی‌ و ایمنی‌ پیشه‌ های‌ گوناگون‌ مورد مطالعه‌ و بررسی‌ قرار می‌گیرد و همواره‌ تلاش‌ براین‌ است‌ که‌ ازتاثیر سوء عوامل‌ آسیب‌زا، ازعوامل‌ فیزیکی‌ گرفته‌ تا عوامل‌ شیمیایی، زیست‌ شناختی‌ و ارگونومیک‌ بر فرد جلوگیری‌ شود.

در بهداشت حرفه ای کوشش ها بسوی‌ پیشگیری‌ از بیماریها و حوادث‌ ناشی‌ از کار جهت‌ یافته‌اند زیرا باور بر این ‌است‌ که ‌بیشتر بیماریهای‌ شغلی‌ اگر درمان‌ شدنی‌ نباشند، سخت‌ درمان‌ بوده‌ و تا پایان‌ زندگی‌ گریبانگیر فرد خواهند بود. هدف‌ ازخدمات‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ تامین‌ ایمنی‌، بهداشت‌، پیشگیری‌ از بیماریهای‌ ناشی‌ از کار، پیشگیری‌ از معلولیتها، استفاده‌ بهینه‌ از توان‌ نیروی ‌کار و تامین‌ رفاه‌ شاغلین‌ است‌.

این‌ مهم‌ میسر نمی‌شود مگر آنکه‌ بتوانیم‌ با استفاده‌ از قوانین، آئین‌ نامه‌ها و طرحهای‌ دردست‌ اجرا وجود نیروی‌ کارسالم‌، بارور و باانگیزه‌ را تضمین‌ نمائیم‌.

 

تعریف‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ و اهداف‌ آن‌ :

 

اول تعریف می کنیم و بعد اهداف آن را برای شما شرح می دهیم؛

 

تعریف؛

 

بهداشت‌ حرفه‌ ای‌ علمی‌ است‌ که‌ از طریق‌ شناسایی‌، ارزشیابی‌ و کنترل‌ شرایط و عوامل‌ زیان‌ آور در محیط کار و ارائه‌ مراقبتهای‌ پزشکی‌، حافظ سلامت‌ شاغلین‌ کشور می‌ باشد.

اهداف‌ :

 

کمیته‌ مشترک‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ (WHO ) و سازمان‌ بین‌ المللی‌ کار(ILO) که‌ درسال‌ ۱۹۵۳ در ژنو تشکیل‌شد هدفهای‌ بهداشت‌ حرفه‌ ای را چنین‌ ترسیم‌ نمود :

 

۱. تامین‌ ، حفظ و ارتقاعالیترین‌ درجه‌ ممکن‌ سلامت‌ جسمی‌ – روانی‌ و اجتماعی‌ کلیه‌ شاغلین‌

۲. پیشگیری‌ از حوادث‌ وبیماریهای‌ ناشی‌از کار و صیانت‌ شاغلین‌ از خطراتی ‌که‌ آنها را در محیط کار تهدید می‌ کند.

۳. بکار گماردن‌ شاغلین‌ در کارهای‌ متناسب‌ با قابلیتهای‌ جسمی‌، روانی‌ آنها و به‌ عبارت‌ دیگرتطبیق‌ کار با کارگر و بالعکس‌.

راههای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ بهداشت‌ حرفه‌ ای‌:

 

♦ ارتقاء سطح‌ آگاهی‌ بهداشتی‌ مدیران‌ و کارگران‌ واحدهای‌ مختلف‌

♦ تنظیم‌ و پیگیری‌ عملیات‌ اجرائی‌ درزمینه‌ پیشگیری‌ از بیماریهاو مسمومیت‌ های‌ ناشی‌ از کار

♦ بررسی‌ مواداولیه‌، بینابینی‌ محصولات‌ بمنظور تعیین‌ میزان‌ تاثیر آن‌ بر سلامت‌ کارگران‌

♦ پیگیری‌ تشکیل‌ پرونده‌ بهداشتی‌ و انجام‌ معاینات‌ قبل‌ از استخدام‌ و دوره‌ای‌ کارگران‌

♦ بررسی‌ و شناخت‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌ آور در حرف‌ گوناگون‌

♦ نظارت‌ و پیگیری‌ درامر تاسیس‌ خانه‌ های‌ بهداشت‌ کارگری‌ – مراکز بهداشت‌ کار- ایستگاه‌ بهگر

♦ نظارت‌ بر تاسیسات‌ بهداشتی‌ محیط کار و پیگیری‌ در زمینه‌ تامین‌ مطلوب‌ آن

♦ نظارت‌ و همکاری‌ با موسسات‌ علمی ‌ ،تحقیقاتی‌ در زمینه‌ بررسی‌ عوامل‌ زیان‌ آور محیط کار

♦ شناسایی‌ و کنترل‌ عوامل‌ زیان‌ آور محیط کار از قبیل‌ (سروصدا،ارتعاش‌ ، گرما،گرد و غبار و….)

♦ نظارت و همکاری در جهت بهبود شرایط محیط کار بمنظور تطبیق کار با کارگر و بالعکس بمنظور جلوگیری از خستگی زودرس و حوادث ناشی از کار

نقش بهداشت حرفه ای در توسعه پایدار:

 

بنابر اعلامیه کنفرانس عالی ریو توسعه پایدار به عنوان یک استراتژی برای برآورد نیازهای جمعیت موجود دنیا بدون داشتن آثار سوئی روی سلامت انسان و محیط زیست و بدون به مخاطره انداختن منابع جهانی و بدون به خطر انداختن قابلیت های تولید در آینده در نظر گرفته می شود.

بر اساس این اعلامیه، انسان ها نقش محوری در ارتباط با توسعه پایدار بر عهده داشته و مستحق برخورداری از یک زندگی بارور و سالم هماهنگ با طبیعت می باشند.

در مبحث بهداشت حرفه ای تغییر عبارات فوق در واقع ایفای نیازهای مادی با کار و دیگر فرآیندهای تولیدی بدون ایجاد خطر برای سلامتی انسان ، اکوسیستم ، منابع پایه ، بهداشت جامعه ، در کوتاه مدت یا بلند مدت خواهد بود.

بهداشت حرفه ای  به عنوان عنصری اساسی یک بعد بهداشتی و اجتماعی از اصل توسعه پایدار را تشکیل می دهد و مسلما عملکردهای بهداشت حرفه ای مجموعه ای از فعالیت های کلیدی است که رسیدن به توسعه پایدار را تسهیل می کند.

فیلم های دیگر

کتاب های دیگر

مقالات دیگر