مهندسی بهداشت حرفه ای

ارگونومی حمل و نقل

218

افزایش سطوح اتوماسیون رانندگی نقش راننده را از اپراتور فعال تا مانیتور منفرد تغییر داده است. با این حال، طراحی ارگونومی سیستم با انتقاد از عدم تایید نقش جدید راننده در شبکه سیستم مواجه شده است. برای درک نقش جدید راننده در یک سیستم رانندگی خودکار، نظریه شناخت توزیع پذیرفته می شود. این روش یک چارچوب مفید برای بررسی تخصیص عملکرد بین عوامل مختلف در سیستم رانندگی فراهم می کند. یک چارچوب طراحی سیستم توسعه یافته است که نحوه تعریف پارادایم شناخت توزیع شده را می توان با استفاده از روش های تحقیق کیفی و کمی مورد استفاده قرار داد.


خرید محصول

Automobile Automation (Transportation Human Factors) ۱st Edition

 

عنوان فارسی: جنبه های شناختی ارگونومی در حمل و نقل جاده ای

سال: ۲۰۱۷

ویرایش: ۱

زبان: انگلیسی

تعداد صفحه: ۱۸۹

شابک:۴-۱۹۶۸۳-۱۳۸-۱-۹۷۸

نوع فایل: Pdf

حجم: ۷.۲۷ مگابایت

 

پانزده + 11 =