مهندسی بهداشت حرفه ای

ارزیابی ابزارهای بلند کردن بار

203

در این فیلم ابزارهای بلند کردن بار در ارگونومی شغلی با استفاده از استانداردهای ACGIH , TLV , MIL توسط پروفسور ترزا استک، استادیار گروه ارگونومی دانشگاه مونتانا آمریکا، مورد ارزیابی قرار گرفته است که می تواند به عنوان راهنمایی مفید جهت استفاده علاقمندان به دانش ارگونومی مورد استفاده قرار گیرد.


خرید محصول

Lifting tools, ACGIH TLV and MIL-STd Occupational Ergonomics

 

عنوان فارسی: ارزیابی ابزارهای بلند کردن بار در ارگونومی شغلی با استاندارهای بین المللی

سال: ۲۰۱۷

زبان: انگلیسی

حجم:۱۵۰مگابایت

18 − 17 =