مهندسی بهداشت حرفه ای

آسان سازی ارگونومی: رویکرد چک لیستی

185

شناخت و کاربرد اصول ارگونومیک در سازمان به طور نهانی نه تنها خطر آسیب های کارکنان را کاهش می دهد، بلکه هزینه های سازمان را نیز کاهش می دهد و بهره وری را افزایش می دهد. این کتاب به تازگی به روز شده ۱۷ فاکتور جدید در محل کار را بررسی می کند. هر بخش شامل یک چک لیست توصیفی است که به مدیران اجازه می دهد تا به سرعت وضعیت هر یک از عوامل و سطح انطباق با ملاحظات ایمنی، کیفیت و بهره وری را ارزیابی کنند.


خرید محصول

رویکرد چک لیستی

آسان سازی ارگونومی: رویکرد چک لیستی

مشخصات کتاب آسان سازی ارگونومی ؛ رویکرد چک لیستی.

Ergonomics Made Easy: A Checklist Approach Second Edition

عنوان فارسی: آسان سازی ارگونومی؛ رویکرد چک لیستی
سال: ۲۰۰۸
ویرایش: ۲
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه: ۳۴۷
شابک: ۶-۱۹۴-۸۶۵۸۷-۰-۹۷۸
نوع فایل: PDF
حجم: ۱.۸۵ مگابایت

8 + پانزده =