مهندسی بهداشت حرفه ای

صدا در محیط کار

256

این مرجع برای متخصصان بهداشت حرفه ای مسائل مربوط به سر و صدا در محیط کار و جامعه را پوشش می دهد. این مجموعه با مشارکت محققان و متخصصان بهداشت حرفه ای در بخش هایی از اصول صدا، ارتعاش و شنوایی سنجی سازمان یافته است. عناصر یک برنامه حفاظت شنوایی متشکل از تداخل صدا و ناراحتی و مقررات، استانداردها و قوانین می باشد. این مجموعه موضوعات آناتومی و فیزیولوژی گوش، دستگاه های حفاظت شنوایی، مرحله نظارت اودیومتری ، معیارهای نویز اتاق و انتخاب وسایل حفاظت فردی کارگران را دربرمی گیرد.


خرید محصول

راهنمای صدا در محیط کار

راهنمای صدا در محیط کار

مشخصات کتاب راهنمای صدا در  محیط کار.

عنوان فارسی: راهنمای صدا در محیط کار

سال: ۲۰۰۳

زبان: انگلیسی

ویرایش: ۵

تعداد صفحه: ۸۵۸

شابک: ۴-۰۲-۹۳۱۵۰۴-۰

نوع فایل: pdf

حجم:۱۸.۸ مگابایت

 

خلاصه کتاب:

این مرجع برای متخصصان بهداشت حرفه ای مسائل مربوط به سر و صدا در محیط کار و جامعه را پوشش می دهد. این کتاب با مشارکت محققان و متخصصان بهداشت حرفه ای در بخش هایی از اصول صدا، ارتعاش و شنوایی سنجی سازمان یافته است. عناصر یک برنامه حفاظت شنوایی متشکل از تداخل صدا و ناراحتی و مقررات، استانداردها و قوانین می باشد. این مجموعه موضوعات آناتومی و فیزیولوژی گوش، دستگاه های حفاظت شنوایی، مرحله نظارت اودیومتری ، معیارهای نویز اتاق و انتخاب وسایل حفاظت فردی کارگران را دربرمی گیرد.

سیزده − نه =